Vítejte v naší firmě

image1

Výrobně obchodní družstvo Hvožďany bylo založeno 11.11.1993.

 

Družstvo provozuje převážně zemědělskou činnost – rostlinnou a živočišná výrobu. Terén u nás je členitý s průměrnou nadmořskou výškou 520 m, půdy mělké, silně kamenité s nevhodným ph. Roční úhrn srážek činí cca 567 mm.

 

Družstvo hospodaří v 5-ti katastrech na 1.194,40 ha zemědělské půdy, z toho orná půda činí 739,78 ha a travní porosty 454,62 ha. Na orné půdě jsou převážně pěstovány obiloviny, olejniny, kukuřice na siláž a pícniny. Výroba je zaměřena především na živočišnou produkci a tomu je přizpůsobena i skladba rostlinné produkce, která zajišťuje krmivovou základnu pro potřeby živočišné výroby.

 

Průměrná cena zemědělských pozemků dle katastrálních území od roku 2018: 

 

k.ú. Hvožďany 4,61Kč/m2
k.ú. Pozdyně 4,00 Kč/m2
k.ú. Leletice 3,75 Kč/m2
k.ú. Vacíkov 4,11 Kč/m2
k.ú. Roželov  3,72 Kč/m2

 

Družstvo hospodaří na pozemcích, které má z velké části dlouhodobě pronajaté od vlastníků. 


Read More
Aktuality

4.5.2018

 

image2

 

Dne 1.6. 2018 v 18,00 hodin v Kulturním domě v Hvožďanech proběhne členská schůze. 

  

4.5.2018

 

image1

 

Nabízíme odběr obědů z naší kuchyně. Aktuální jídelní lístek na tento týden naleznete zde.

 

 

 

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu v podhůří Šumavy. Náš skot získává pravidelně přední příčky na chovatelských výstavách.

Naše služby

Nabízíme služby v mezinárodní i vnitrostátní dopravě a stravovací služby.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin. Dále nabízíme prodej jatečného skotu a telat.