Rostlinná výroba v roce 2019

 

výměra obhospodařované půdy:

 

Celkem   1 196,12 ha
z toho: orná půda 753,17 ha
  louky a pastviny 442,95 ha

 

Struktura plodin na orné půdě v roce 2019:

 

obiloviny  384,83 ha 
olejniny 140,76 ha 
pícniny  224,69 ha 
okopaniny  2,89 ha 
luskoviny na zrno      0 ha

 

Průměrné hektarové výnosy 2019

 

pšenice ozimá  4,79 t 
ječmen ozimý 5,50 t 
oves 3,22 t
řepka 3,44 t 
kukuřice na siláž  26,31 t 
tritikale   0 t
lupina   0 t

Read More
Aktuality

4.5.2018

 

image2

 

Dne 1.6. 2018 v 18,00 hodin v Kulturním domě v Hvožďanech proběhne členská schůze. 

  

4.5.2018

 

image1

 

Nabízíme odběr obědů z naší kuchyně. Aktuální jídelní lístek na tento týden naleznete zde.

 

 

 

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu v podhůří Šumavy. Náš skot získává pravidelně přední příčky na chovatelských výstavách.

Naše služby

Nabízíme služby v mezinárodní i vnitrostátní dopravě a stravovací služby.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin. Dále nabízíme prodej jatečného skotu a telat.