Rostlinná výroba k 1.3.2018

 

výměra obhospodařované půdy:

 

Celkem   1 207,83 ha
z toho: orná půda 721,51 ha
  louky a pastviny 486,32 ha

 

Struktura plodin na orné půdě v roce 2017:

 

obiloviny  364,92 ha 
olejniny 123,38 ha 
pícniny  245,08 ha 
okopaniny  3,00 ha 
luskoviny na zrno 20,34 ha

 

Průměrné hektarové výnosy 2017

 

pšenice ozimá  4,56 t 
ječmen ozimý 4,32 t 
oves 2,17 t
řepka 3,03 t 
kukuřice na siláž  23,15 t 
tritikale 5,35 t
lupina 1,76 t

Read More
Aktuality

4.5.2018

 

image2

 

Dne 1.6. 2018 v 18,00 hodin v Kulturním domě v Hvožďanech proběhne členská schůze. 

  

4.5.2018

 

image1

 

Nabízíme odběr obědů z naší kuchyně. Aktuální jídelní lístek na tento týden naleznete zde.

 

 

 

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu v podhůří Šumavy. Náš skot získává pravidelně přední příčky na chovatelských výstavách.

Naše služby

Nabízíme služby v mezinárodní i vnitrostátní dopravě a stravovací služby.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin. Dále nabízíme prodej jatečného skotu a telat.