Živočišná výroba za rok 2017

 

Stavy hospodářských zvířat:

 

Skot celkem:   1.023 ks

 

z toho: 

telata savá  19 ks
telata odstavená 254 ks
jalovice do 2 roků 109 ks
skot výkrm 219 ks
dojnice 357 ks
býci plemenní 0 ks
vysokobřezí  jalovice 74 ks

Průměrná užitkovost u dojnic: 7.271 litrů /1 kus / rok

 

Přírůstky v kg/ks a den:

 

teletník Hvožďany 0,94
teletník Leletice 0,82
býci OMD Nová Luka 1,34
jalovice OMD Nová Luka 0,83 

Read More
Aktuality

4.5.2018

 

image2

 

Dne 1.6. 2018 v 18,00 hodin v Kulturním domě v Hvožďanech proběhne členská schůze. 

  

4.5.2018

 

image1

 

Nabízíme odběr obědů z naší kuchyně. Aktuální jídelní lístek na tento týden naleznete zde.

 

 

 

 

Reference

Veškeré plodiny jsou pěstovány v ekologicky čistém regionu v podhůří Šumavy. Náš skot získává pravidelně přední příčky na chovatelských výstavách.

Naše služby

Nabízíme služby v mezinárodní i vnitrostátní dopravě a stravovací služby.

Naše produkty

Nabízíme naši produkci řepky, obilovin. Dále nabízíme prodej jatečného skotu a telat.